i

Veelgestelde vragen

Ik krijg een foutmelding (error code E-xx) op mijn display, wat houdt deze foutmelding in?

In sommige gevallen komt het voordat het product niet goed aangesloten is of dat er andere zaken zijn die niet goed zijn. Gebruik altijd de originele kabelboom (stroom aansluiting) bij eventuele aanpassingen kan het zijn dat de garantie komt te vervallen. 

Hieronder de meest voorkomende fout codes:

E-00
GEEN FOUT

E-01 
Onder spanning - uw batterij heeft niet genoeg stroom, laadt alstublieft op. Indien de accu voldoende opgeladen is en nog steeds dezelfde foutmelding geeft dan kan het te maken hebben met één van de onderstaande issues:- Kabelboom is verlengd (Hou er rekening mee dat bij eventuele aanpassingen de garantie kan komen te vervallen! Indien je toch de kabelboom wilt verlengen gebruik dan minimaal 6 mm dikke kabel.- Multicontroller staat ingesteld op 24V, dit moet 12V zijn.- Naast de al aanwezige zekering is er nog een extra zekeringskastje tussen gemaakt


E-02 
Overspanning - Spanning is boven het toegestane niveau, verminder de spanning tot 12v.


E-03
A. Mogelijk is de gloeistift defect, controleer of de gloeistift nog heel is. Indien deze nog heel is dan kan je deze enkele seconden (niet te lang) direct op de 12V accu aansluiten om te kijken of deze gaat gloeien. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat de gloeistift defect is.

B. Controleer de spanning.
C. Controleer of het gaasje niet geblokkeerd of vuil is
D. Accu kan beschadigd zijn waardoor de gloeistift niet kan gaan gloeien. De voltage kan voldoende zijn maar kan de gloeistift niet verwarmen
E. Indien alle bovenstaande gecontroleerd is en allemaal goed is dan dan kan het zijn dat de verbrandingskamer vies is. Dit komt doordat de standkachel continue op een lage temperatuur heeft gedraaid. Dit kan je voorkomen door regelmatig de standkachel op een hoge temperatuur te draaien.  (zie verbrandingskamer filmpje) Indien dit het geval is dan moet je de standkachel uit elkaar halen en verschonen.


E-04
Brandstofpomp losgekoppeld. Controleer de kabel naar de brandstofpomp, controleer of de stekker op zijn plaats zit. Mogelijk dat de pomp verstopt zit geef voorzichtig een paar tikken op de dieselpomp. (Mogelijk is het gebruik van kerosine de oorzaak).Kan laagspanning zijn.

E-05
Oververhit!  Controleer of de luchtinlaat aan de achterzijde van de verwarming niet beperkt is, controleer of de ventilator niet geblokkeerd is. Controleer of de geïnstalleerde ontluchter niet geblokkeerd is. Controleer ook of het verwarmingskanaal niet is verbrijzeld, waardoor de lucht stroom wordt beperkt.

E-06
Ventilator motorstoring - Normaal gesproken veroorzaakt door laag spanning. Controleer de magneet sensor bij de ventilator. Deze is wellicht verschoven en staat niet recht op elkaar. Het kan zijn dat de standkachel te strak gemonteerd zit waardoor de ventilator niet goed kan draaien.

E-07
Communicatie tussen de regelaar en de verwarming is verbroken, controleerde kabels en de aansluitstekker. Ook hier kan er sprake zijn van een laag spanning.Eventueel kan het probleem ook veroorzaakt worden door een mismatch van de multicontroler of moederboard (printplaat).

E-08
- Lage brandstof

- Lucht in de brandstofleidingen (kan komen door het rijden met lage brandstof)

- Controleer of de brandstof filter vol is. 

- Kan laagspanning zijn.

- Pomp is niet juist gemonteerd, deze moet minimaal 45 graden zijn
- Brandstof lekkage, controleer de brandstofleiding
- Controleer of de diesel leiding niet dubbel zit
- Bij eventuele lucht in de brandstof leiding kan het zijn dat je na een E-08 melding een E-10 melding krijgt, dit komt dan doordat er bij het pompen te veel diesel in de standkachel is gekomen. De diesel zal nu via de uitlaat of via de lucht inlaat naar beneden druppelen. 


E-09
Controleer de temperatuur sensor, deze moet waarschijnlijk vervangen worden.

Indien dit niet het probleem is kan het zijn dat het met het moederbord te maken heeft.

E-10
Een of meer van de bovenstaande foutcodes en het apparaat is een aantal keren zonder succes opnieuw opgestart.   

WAARSCHUWING! 

Meldingen E-08 of E-10 zijn brandstof meldingen indien de standkachel aangezet wordt zonder dat er diesel in de tank zit dan kan de standkachel defect raken. Retour goederen worden altijd nauwkeurig gecontroleerd op schade. Retour goederen die door de koper zijn veroorzaakt worden niet retour genomen!Net als bij uw voertuig kan het bij het opraken van de diesel vuil onder in de tank komen hierdoor kan de standkachel beschadigen. Zorg daarom altijd dat er voldoende diesel in de tank aanwezig is!

Bekijk hier de video met een overzicht van alle foutmeldingen.

Hoe kan ik de afstandsbediening koppelen aan de multicontrol (display)?

Let op: De afstandsbediening wordt standaard geleverd zonder batterij. De vereiste batterij voor de afstandsbediening is het type A27, ook bekend als deurbel batterij.

Om de afstandsbediening met succes te koppelen, volg je deze stappen:

1. Houd zowel de "aan/uit knop" als de "OK knop" op de afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt.

2. Wacht totdat het bericht 'for pairing' op de afstandsbediening wordt weergegeven.

3. Op de multicontrol, houd de "rechter pijl" knop ingedrukt totdat 'HFA-' op het scherm verschijnt.

4. Druk eerst op de "aan/uit knop" van de afstandsbediening en vervolgens direct op "OK".

5. Als alle stappen correct zijn uitgevoerd, zullen er linksboven op de multicontrol verbindingsstrepen worden getoond.

Download hier de digitale handleiding.

Multicontrol instructie handleiding (LCD Display)

Aanzetten van de Standkachel (Priming van de Brandstof)
Het primen, ofwel het aanzuigen van de brandstof, moet slechts eenmaal worden gedaan bij de eerste keer opstarten van de kachel. Volg onderstaande stappen:

1. Houd de OK-knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de Pijl-Omlaag-knop (linksonder + rechtsonder).
2. Het display toont 'H oF'.
3. Druk op de Pijl-Omhoog-knop.
4. Het display toont 'H oN' en de pomp begint te klikken.
5. Het Pomp-symbool verschijnt op het display.
6. De pomp blijft ongeveer 2-3 minuten klikken.
7. Indien nodig, herhaal de stappen met de Pijl-Omlaag en Pijl-Omhoog om voldoende brandstof priming te bereiken.
8. 'Voldoende' betekent dat de diesel voorbij de pomp is en bijna bij de brander is.
9. Als voldoende brandstof is geprimed, druk dan op de Pijl-Omlaag knop om het primen te stoppen.
10. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om deze procedure meerdere keren te herhalen.

Opstarten van de Standkachel
1. Als het primen is gelukt, druk dan op de 'Power' knop (middelste knop rechts).
2. De brander ondergaat enkele tests en de ventilator begint te draaien.
3. Na ongeveer anderhalve minuut begint de pomp te werken.
4. Na ongeveer twee minuten begint er warme lucht uit te komen.
5. Na ongeveer drie minuten draait de kachel op volle kracht.

Uitzetten van de Standkachel
Belangrijk: Voordat je de standkachel uitschakelt, laat je deze enkele minuten op vol vermogen draaien. Dit voorkomt roetafzetting in de verbrandingskamer, wat op termijn tot een defect kan leiden.
1. Druk enkele seconden op de 'Power' knop om de standkachel uit te schakelen.
2. De ventilator blijft draaien om de resterende warmte af te voeren.

Accu-spanning en Andere Weergavefuncties

Druk op de OK-knop om verschillende weergavefuncties te doorlopen:
- Actuele temperatuur
- Doeltemperatuur
- Accu-spanning
- Error-code-log
- Tijd

Veranderen van Hertz naar Celsius
Houd de 'Setting' (*) knop en de 'Pijltoets' (▲) 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Hertz en Celsius.

Hoofdregelmodi en Modusverandering
Er zijn twee hoofdregelmodi: temperatuurregelmodus en warmtepulsregelmodus.
- Temperatuurregelmodus: De kachel genereert automatisch maximale warmte tot de ingestelde temperatuur is bereikt, waarna de warmteafgifte wordt verminderd om de temperatuur te handhaven.

- Warmtepulsregelmodus: Hier stelt de gebruiker de frequentie van de brandstofpomppulsen in, wat de warmteproductie regelt. Hogere pulsfrequenties verhogen de warmteproductie. De ventilatorsnelheid wordt automatisch aangepast om een aanvaardbare uitlaattemperatuur te handhaven.

Wisselen tussen deze modi: Druk tegelijkertijd op de * en ^ (oud model) of * en < (nieuw model) knoppen. Als "P-" en cijfers worden weergegeven, bevind je je in de Warmtepulsregelmodus. Druk nogmaals op dezelfde knoppen om terug te keren naar de temperatuurregelmodus.

Handmatige Bediening van de Brandstofpomp
Je kunt de pomp handmatig laten draaien om deze te vullen (zonder verwarming of ventilator). Wees voorzichtig met deze functie om brandstofophoping en rook te voorkomen.
1. Druk op de ^ / <- knop om van 'H-OF' naar 'H-ON' te gaan.
2. Het groene pomppictogram licht op en de pomp begint te pulseren.
3. Druk op de v /> knop om uit te schakelen.


Download hier de digitale handleiding.

Hoeveel stroom verbruikt een standkachel gedurende 10 uur gebruik?

1. Hoeveel stroom verbruikt een standkachel gedurende 10 uur gebruik?
Het totale stroomverbruik van een standkachel die gedurende 10 uur draait, kan variëren. In dit geval wordt er geschat dat een standkachel:

  • Bij het opstarten, opwarmen tot de werktemperatuur en het afsluiten in totaal 2 Ah verbruikt.
  • Om de werktemperatuur gedurende 9 uur te handhaven, ongeveer 0,5 Ah per uur verbruikt, wat resulteert in een totaal van 4,5 Ah.

2. Wat is het totale geschatte stroomverbruik van de standkachel gedurende 10 uur?
Op basis van de berekende waarden zou het totale geschatte stroomverbruik van de standkachel gedurende 10 uur gebruik 6,5 Ah bedragen.

3. Zijn deze stroomverbruiksberekeningen representatief voor alle standkachels?
Deze berekeningen zijn gebaseerd op de gespecificeerde gegevens voor dit specifieke scenario. Het stroomverbruik van standkachels kan variëren op basis van het type, vermogen en andere factoren. Het is aan te raden om de specificaties van de standkachel te raadplegen voor nauwkeurige informatie over het stroomverbruik.

4. Kunnen deze cijfers worden gebruikt om het accugebruik te plannen?
Ja, het geschatte stroomverbruik kan als richtlijn worden gebruikt om het gebruik van de accu te plannen. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de capaciteit van de accu en andere elektrische belastingen om de totale gebruiksduur te bepalen.

5. Zijn er andere factoren die het stroomverbruik kunnen beïnvloeden?
Ja, verschillende omgevingsfactoren, het vermogen van de standkachel, de staat van de accu en het gebruikspatroon kunnen allemaal van invloed zijn op het daadwerkelijke stroomverbruik. Het is verstandig om rekening te houden met deze variabelen bij het plannen van het gebruik van de standkachel.

Handleiding voor de installatie van een standkachel?

Op onze pagina over het inbouwen van dieselstandkachels. Als je echter de voorkeur geeft aan een digitale handleiding, kun je deze hieronder downloaden.

1. Standkachel - Compleet (Display Zwart)

2. Standkachel - Compleet (Display Blauw)

3. Standkachel - Alles in één Rood

4. Standkachel Alles in één Wit / Zwart

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?

Wij, onze partners en onze bezorgers doen er alles aan om de beloofde levertijd waar te maken. 

Niet (alles) ontvangen?
We kunnen niet altijd alle artikelen van één bestelling op hetzelfde moment verzenden. In je account zie je of we alles tegelijkertijd verzonden hebben. Als we wel alles h

Hoe snel ontvang ik een bestelling?

In sommige gevallen kan het zijn dat wij onze producten niet op voorraad hebben, hierdoor kan het wel eens voorkomen dat wij de producten vanuit één van de andere locaties (Tsjechië of Duitsland ) verstuurd worden. Hierdoor zal de levertijd iets langer zijn dan dat je van ons gewend ben. De gemiddelde levertijd bedraagt dan ongeveer 3 tot 5 werkdagen.

Is mijn bestelling gelukt, want ik heb geen bevestiging gehad?

Staat je bestelling in je account? Dan is het gelukt.

Als je meer dan 45 minuten geleden besteld hebt en je hebt geen bevestiging ontvangen en er staat ook niets in je account, neem dan contact op met de klantenservice. En maak je geen zorgen: als er geld is afgeschreven, dan betalen we je automatisch terug.

Kan ik de bestelling die ik al geplaatst heb nog wijzigen?

Nee, om je gegevens te beschermen kan een bestelling niet meer aangepast worden. Als je bestelling nog niet verzonden is kan je deze in sommige gevallen nog nog wel annuleren. Neem hiervoor direct met contact met ons op.

Wat kan ik doen als ik een artikel per ongeluk meerdere keren heb besteld?

Als je bestelling nog niet verzonden is kan je deze in sommige gevallen nog nog wel annuleren.
Neem hiervoor direct met contact met ons op.
Als je bestelling verzonden is, kun je retourneren of eventueel weigeren aan de deur.

Hoe snel word ik terugbetaald als mijn bestelling mislukt?

Dat je bestelling mislukt is, kan meerdere oorzaken hebben. Hoe snel het geld op je rekening staat, hangt af van de reden van je mislukte bestelling en van je betaalmethode:

technische storing

iDEAL: binnen 10 werkdagenCreditcard: binnen 10 werkdagenCadeaubon/-kaart: binnen 48 uur opgewaardeerd.

Ik mis een aantal producten bij mijn bestelling, hoe kan dat?

Omdat we werken met verschillende leveranciers kan het zo zijn dat producten afzonderlijk van elkaar verzonden worden. Als er items uit je bestelling ontbreken ontvang je deze doorgaans na 2-3 dagen.

Onze excuses voor het ongemak!

Wat zijn de verzendkosten?

De verzendkosten van de bestelling nemen wij voor eigen rekening.*

*Het komt weleens voor dat wij ter promotie een aantal artikelen GRATIS weggeven. Om de kosten enigszins te dekken rekenen wij hiervoor €6,95 aan verzendkosten.

Ik ben niet tevreden over mijn bestelling, kan ik deze retourneren?

Als je niet tevreden bent over je bestelling kun je deze binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren. Producten dienen in originele staat en voorzien van labels en etiketten geretourneerd te worden. Het product mag geen gebruikssporen bevatten.

Een retourzending dient altijd te zijn voorzien van Track & Trace code. De zender is altijd verantwoordelijk voor de verzending. 

Als wij de door jou geretourneerde artikelen hebben ontvangen zorgen wij ervoor dat het aankoopbedrag binnen 14 dagen op je rekening staat.

Stappen:

1. Stuur een e-mail naar info@liwolf.com en geef hierbij aan wat de reden van retour is. Vergeet niet het factuurnummer erbij te vermelden

2. Stuur het pakket aangetekend op naar Liwolf Wolf, Robert kochtplaats 173, 3068JC Rotterdam. (kosten zijn voor eigen rekening) 

3. Nadat wij artikel in ontvangst hebben genomen zullen wij deze grondig controleren op gebruik of beschadigingen.

4. Indien alles in orde is zullen wij het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Ik wil een artikel retourneren, wat moet ik doen?

Als je niet tevreden bent over je bestelling kun je deze binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren. Producten dienen in originele staat en voorzien van labels en etiketten geretourneerd te worden. Het product mag geen gebruikssporen bevatten.

Een retourzending dient altijd te zijn voorzien van Track & Trace code. De zender is altijd verantwoordelijk voor de verzending. 

Als wij de door jou geretourneerde artikelen hebben ontvangen zorgen wij ervoor dat het aankoopbedrag binnen 14 dagen op je rekening staat.

Stappen:

1. Stuur een e-mail naar info@liwolf.com en geef hierbij aan wat de reden van retour is. Vergeet niet het factuurnummer erbij te vermelden

2. Stuur het pakket aangetekend op naar Liwolf, Robert kochtplaats 173, 3068JC Rotterdam. (kosten zijn voor eigen rekening) 

3. Nadat wij artikel in ontvangst hebben genomen zullen wij deze grondig controleren op gebruik of beschadigingen.

4. Indien alles in orde is zullen wij het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Waar vind ik mijn Track en Trace code?

Op deze pagina https://liwolf.com/pages/track-your-order kun je ordernummer in voeren om je pakketje te volgen.

Onze service

Uiteraard staan we ook na je aankoop voor je klaar. Onze klantenservice probeer je zoveel mogelijk te helpen ook bij technische vragen. We zoeken ook samen naar een oplossing als je product niet naar behoren werkt.
Heb je je bedacht? Geen probleem ook bij ons heb je 30 dagen bedenktijd.

Let wel op dat het product niet gebruikt mag zijn ook alle onderdelen horen compleet terug gestuurd te worden.
Indien het product wel gebruikt is en eventuele onderdelen ontbreken dan zullen wij hier een controleslag op doen. Het kan zijn dat in dit geval niet het volledige aankoopsom gecrediteerd wordt. vragen hierover kan je sturen naar info@liwolf.com of via onze contact pagina.

Is het probleem of defect niet direct op te lossen? Dan kunnen we het product voor je repareren. Bij eventuele defecten kunnen wij nadat we samen een analyse gedaan hebben ook de eventuele nieuwe onderdelen opsturen. 
Omdat wij geen fysieke winkel hebben en wij toch een zo duidelijk mogelijk beeld willen hebben van het probleem zullen wij vragen om foto's en video's. Alleen zo kunnen we een goede inschatting maken van het probleem.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we ook een monteur sturen, hier zijn wel kosten aan verbonden!

We zullen samen het product bekijken en noteren wat er mis mee is, zodat we dit aan onze reparateur kunnen doorgeven.

Zodra we het product hebben opgestuurd ter reparatie, houden we je via e-mail op de hoogte van de status van je product. Na de reparatie hoef je de deur niet meer uit: als je wilt, sturen we het gerepareerde product naar je op. 

Handelsnaam

Liwolf
KVK/REG: 75524864

Garantie

Op ieder product wat je bij Liwolf hebt aangekocht geldt de wettelijke garantie (twee jaar), dit houdt in dat een product datgene is of moet doen wat jij er als klant in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wat is een standkachel?

Een standkachel is een apparaat dat in voertuigen of vaartuigen wordt geïnstalleerd om het interieur te verwarmen en te ventileren zonder dat de motor draait. Het draagt bij aan comfort, brandstofbesparing en milieuvriendelijkheid.

Waarom zou ik een standkachel overwegen?

Standkachels bieden comfortabele warmte, verminderen brandstofverbruik, verminderen emissies en voorkomen bevriezingen. Ze zijn ideaal voor voertuigen, campers, boten en meer.

Zijn Liwolf Standkachels geschikt voor mijn voertuig of vaartuig?

Onze standkachels zijn geschikt voor auto's, campers, boten en vrachtwagens. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het advies tabel.

Kan ik een Liwolf Standkachel zelf installeren?

Ja, onze standkachels zijn ontworpen voor eenvoudige installatie. Gedetailleerde installatie-instructies worden meegeleverd, maar professionele installatie wordt aanbevolen voor optimale prestaties. Meer weten? Bekijk dan dan de pagina "Diesel standkachel inbouwen"

Wat zijn de vereisten voor de installatie?

Een typische installatie vereist een stroombron van minimaal 12V constant of een 220v omvormer van minimaal 20 ampere, brandstoftanktoevoer en luchtinlaat- en uitlaatkanalen. Zorg ervoor dat je voertuig of vaartuig geschikt is voor de installatie.

Hebben jullie installatieservices beschikbaar?

We bieden geen installatieservices, maar we kunnen je doorverwijzen naar professionele installateurs als dat nodig is.

Hoe bedien ik mijn Liwolf Standkachel?

Onze standkachels worden bediend met een Multi controller met een LCD-display. Hiermee kun je de gewenste temperatuur en timer instellen.

Hoeveel brandstof verbruikt een Liwolf Standkachel?

Onze standkachels hebben een laag brandstofverbruik in vergelijking met stationair draaien. Het exacte verbruik hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van het voertuig en de gewenste temperatuur.

Is onderhoud vereist voor mijn standkachel?

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor optimale prestaties. Dit omvat het controleren en reinigen van filters, ventilatiekanalen en het inspecteren van de algemene werking.

Tip: Zet de standkachel na gebruik minimaal 1 minuut op vol vermogen , dit zorgt ervoor dat de standkachel in de verbrandingskamer schoon brand!

Zijn Liwolf Standkachels milieuvriendelijk?

Ja, standkachels verminderen brandstofverbruik en schadelijke emissies in vergelijking met stationair draaien, waardoor ze een milieuvriendelijke keuze zijn.

Wat is de ecologische impact van Liwolf Standkachels?

Onze standkachels hebben een behuizing gemaakt van gerecycled plastic en dragen bij aan milieubewustzijn. Ze verminderen ook de CO2-uitstoot.